Tietosuoja yrityksille

Tietoturva-robotti

DownloadLataa PDF (354 Kt)


Tietosuojaseloste, Mash kauppiaat

Mash Finance Oyj | Pohjoisesplanadi 35, 00100 Helsinki | Y-tunnus 2159120-9 | kauppiastuki@mash.com, 02 8450 5000

Me Mashilla olemme sitoutuneet varmistamaan sinun yksityisyytesi ja käsittelemään henkilötietojasi huolellisesti ja lainmukaisesti.
Henkilötiedolla tarkoitetaan tietoa, joka liittyy elävään henkilöön ja jonka avulla tämä henkilö on tunnistettavissa.

Tämän tietosuojaselosteen avulla kerromme, miten ja miksi käsittelemme tietojasi kun toimit yrityksen yhteyshenkilönä, miten ja missä ne kerätään, kenelle tietojasi jaetaan sekä miten voit hallita ja saada pääsyn tietoihisi.

Kysymyksiin vastaa myös asiakaspalvelumme tai tietosuojavastaavamme, yhteystiedot löydät tämän sivun lopusta.

Miten ja miksi käsittelemme tietojasi

Mash kerää ja säilyttää henkilötietoja yksilöistä, jotta voimme tarjota, valmistella ja ylläpitää palveluita asiakkaillemme.

Mash kerää ja säilyttää tietoa myös markkinointia varten yksilöistä, jotka eivät ole asiakkaitamme.

Tietoa kerätään yksilöiltä itseltään suoraan, yksityisistä ja julkisista rekistereistä sekä yksilön aktiviteeteista palveluissamme, esim. yhteydenottopyyntö verkkosivuillamme.

Käytämme tiedon keräämiseen myös evästeitä. Lue lisää evästeistä alta.

Tämän lisäksi yksilöistä saadaan tietoa julkisesti saatavilla olevista lähteistä kuten Suomen asiakastieto, sekä Signicat Connect -palvelu, jota käyttävät suomalaiset pankit (Handelsbanken, Nordea, OP Bank Group, Danske Bank, Aktia, Savings Bank, POP Bank, Bank of Åland, S-Bank, OmaSP).

Käytämme tietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

  • sopimusvelvollisuuksien täyttämiseen
  • kiinnostaviksi arvelemiemme tuotteiden suoramarkkinointiin yrityksellesi, mikäli et ole kieltäytynyt suoramarkkinoinnista.

 

Mikäli lopetat sopimuksesi kanssamme, meidän on säilytettävä osa tiedoistasi lain määrittelemän ajanjakson.

Kun käytät verkkosivujamme, keräämme tietoja sinusta,: mm. IP-osoite rekisteröidään ja ns. evästeet ovat käytössä. Lue lisää evästeistä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto säilytetään asianmukaisesti lukituissa tiloissa.

Elektronisesti käsiteltävät tiedot
Henkilörekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että sekä manuaalisesti tallennettuihin, että ATK-järjestelmään tallennettuihin henkilörekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisteröidyt työntekijät, joilla työnsä puolesta on siihen oikeus. Rekisterinpitäjä on järjestänyt toimitiloihinsa kulunvalvonnan. ATK-järjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä määriteltyjen käyttäjätunnusten ja oikean salasanan syöttämistä. Toimeksiantosopimuksilla velvoitetaan rekisterinpitäjän toimeksiannosta henkilötietoja käsitteleviä tahoja suojaamaan henkilötietoja vastaavalla tavalla. Verkkosivustossa tietoja suojataan SSL-suojatulla yhteydellä.

Mitä tietoja me keräämme sinusta

Tarjottavien palvelujen pohjalta keräämme yksilöistä erilaisia henkilötietoja. Alla on kuvattu kategoriat kerättävistä tiedoista:

  • Perushenkilötieto, kuten nimi, yhteystieto, sijaintitieto, IP-osoite
  • Henkilökohtaiset preferenssit kerätään, kuten suoramarkkinointikielto, markkinointipreferenssit, kielivalinta, evästeiden hyväksyntä
  • Kommunikointiin liittyvä tieto, esim. sähköpostit ja asiakaspalvelun muistiinpanot säilytetään

 

Emme kerää erityistietoa, kuten rotuun, etniseen alkuperään, poliittisiin mielipiteisiin, uskontoon tai henkilökohtaiseen filosofiaan liittyviä tietoja.

Sinulla on oikeus milloin tahansa kysyä meiltä mitä tietoja sinusta säilytetään. Katso alla "Miten voit hallita ja tarkastella henkilötietojasi".

Henkilötietosi säilytetään meillä vain niin kauan kuin on perusteltua lain tai säädösten perusteella. Tyypillisesti tietoja säilytetään 5 vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen.

Huomioithan myös, että keräämämme tiedot ovat tarpeellisia palveluiden tuottamiseen, ja mikäli näitä tietoja ei toimiteta, sopimusta tai sopimuksen ehtoja ei voida täyttää.

Kenen kanssa voimme jakaa tietojasi

Jotta voimme suorittaa tarvittavat toimenpiteet sopimukseen liittyen, saatamme joutua jakamaan tietojasi Mashin ulkopuolelle.

Esimerkkejä tästä ovat yhteistyö tietoliikenneoperaattoreiden, toimittajien ja alihankkijoidemme kanssa, sekä maksupalvelutoimittajien kanssa.

Tahoja joille saatamme tietojasi jakaa ovat:

  • viranomaiset ja valvontaviranomiset
  • toimittajat ja alihankkijat, jotka käsittelevät tietojasi puolestamme, esimerkiksi korttiyhtiöt
  • perintäyhtiöt
  • Mashin konserniyhtiöt , jotka voivat toimia alihankkijoina

 

Miten voit hallita ja tarkastella henkilötietojasi
Sinulla on oikeus tarkastaa ja hallita omia henkilötietojasi. Alla on kuvattu oikeudet ja niihin liittyvät käytännöt.

Suoramarkkinoinnin vastaanottaminen
Mikäli et halua vastaanottaa suoramarkkinointia Mashilta, voit milloin tahansa kertoa meille tästä ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Tekstiviestit ja sähköpostit
Huomioithan, että saatamme lähettää sinulle asiakkuuteesi liittyviä sähköposteja ja sms-viestejä, jotka eivät ole suoramarkkinointia.

Kopio tiedoistasi
Voit milloin tahansa pyytää meitä toimittamaan kopion tiedoista, jotka meillä sinusta on.
Voit pyytää kopion myös koneluettavassa muodossa, jolloin sinulla on oikeus myös siirtää tiedot toiselle palveluntuottajalle.

Tietojen poistaminen
Voit milloin tahansa pyytää meitä poistamaan tiedot, jotka meille sinusta on.

Käsittelyn vastustaminen
Voit vastustaa tietojesi käsittelyä, mikäli tälle ei ole laillista tai sopimuksellista perustetta.

Tietojen korjaaminen
Voit pyytää korjausta tai täydennystä virheellisiin tietoihin.

Käsittelyn rajoitus
Voit pyytää käsittelyn rajoitusta.

Näitä pyyntöjä voit tehdä olemalla yhteydessä asiakaspalveluun. Pyynnöt ovat yleensä ilmaisia.

Huomioithan, että pyyntösi poistaa, vastustaa, korjata tai rajoittaa arvioidaan yksitellen ja päätetään sen pohjalta, voidaanko toimenpide toteuttaa lain puitteissa. Lisäksi käsittelyn vastustaminen voi johtaa siihen, että sopimuksen ehtoja ei voida toteuttaa ja pyyntö evätään.

Sinulla on myös oikeus laatia valitus Tietosuojaviranomaiselle, jonka yhteystiedot ovat alla.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

Yhteystiedot

Mash Finance Oyj
Pohjoisesplanadi 35, 00100 Helsinki

Sähköposti: kauppiastuki@mash.com
Puhelin: 02 8450 5000

Tietosuojaan liittyviin kysymyksiin vastaa tietosuojavastaavamme Yasmina Aiachi, DPO@mash.com 010 217 1011

cs
OTA YHTEYTTÄ

kauppiastuki@mash.com