Mash Groupin yrityssaneeraus-hakemuksen käsittely

Tiedote19.03.2020 04:46

Saneeraus

Mash Group Oyj:n saneeraushakemuskäsittely käytiin Helsingin käräjäoikeudessa tiistaina 17.3.2020. Yhtiön saamien tietojen mukaan päätös asiassa annetaan 7.4.2020, eli melkein viisi kuukautta valitettavan luottovastuutapahtuman jälkeen. Aikataulun hidastumiseen on vaikuttanut aktiivisesti yrityssaneerausprosessin aloittamista vastustavien velkojien toimet. Mash haluaa kiittää käräjäoikeutta asian ripeästä edistämisestä sekä videoneuvotteluyhteyksien mahdollistamisesta koronaviruksen aiheuttaman turbulenssin keskellä.

Mashilla on noin 400 velkojaa, joilla on noin 120 miljoonaa euroa saatavia yhtiöltä. Saneeraushakemusta on tukenut yli 140 velkojaa edustaen noin 30 miljoonaa euroa, eli 25 prosenttia velan tai 35 prosenttia velkojien määrästä. Tukijoihin joukkoon kuuluvat mm. eräs kotimainen pankki sekä Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy, jonka edustaja myös osallistui tiistain käsittelyyn. Aiemmin ilmoittamansa mukaisesti muutama velkoja ml. Front -yhtiöt, United Bankers –yhtiöt ja UMO –yhtiöt vastustavat saneerausta.

Mash Groupin hallituksen puheenjohtaja Tommi Lindforsin mukaan yrityssaneerausprosessin vastustamista on vaikea ymmärtää. ”Tällaisessa tilanteessa tulisi tehdä vain informoituja, harkittuja päätöksiä, jotka takaavat parhaan lopputuloksen sekä velkojien, että yhtiön kannalta. Tämä tarkoittaa parhaan vaihtoehdon selvittämistä, mikä on nimenomaan saneerausmenettelyn tarkoitus. Kun konkreettinen saneerausohjelma saadaan prosessissa valmiiksi, niin siinä vaiheessa velkojat saava vielä puoltaa tai vastustaa sitä.”

Mash Group on aiemmin kertonut, että konkurssissa palautusaste velkojille olisi ulkopuolisen asianajotoimiston tekemän realisointilaskelman mukaan 1-9% velan määrästä (alkuperäinen arvio) noin kahden vuoden prosessin päätteeksi. Koska saneerausprosessin aloittamisen vastustus on viivästyttänyt saneerauksen alkua merkittävästi, asianajotoimisto on arvioinut uudelleen viivästyksen myötä palautusasteen olevan konkurssitilanteessa alle 1% velan määrästä. ”Konkurssi siis tarkoittaisi alle 1,2 miljoonan euron palautusastetta 120 miljoonan euron kokonaisvelalle, mikä tilitettäisiin velkojille vuonna 2022” Lindfors summaa.

Lindfors jatkaa: ”Mash on perustanut arvionsa velkojille parhaasta lopputuloksesta käytettävissään olevaan faktaan, sekä kymmeniin kirjallisiin indikaatioihin uusista sijoituksista ja samalla arvioinut, että saneerausmenettelyssä todennäköinen palautusaste olisi merkittävästi suurempi kuin konkurssissa. Tästä ja jatkuvasta vastustuksesta johtuen vaikuttaa, että erityisesti Front ja United Bankers toimivat oudosti sivuuttamalla heille esitetyt tosiasiat. Heidän näkemyksensä yrityssaneerauksen vastustamisesta tuntuvat perustuvan uskoon, eivätkä aitoihin faktoihin ja laskelmiin. Yhtiöt käyttävät lisäksi saneerauksen vastustamiseen hyvin kalliita lakipalveluita pakottaen Mashin hankkimaan kriisitilanteessaan vastaavia palveluita.”

Mikäli yrityssaneerausta ei aloiteta, Mash Group Oyj:n tilapäiset maksu- ja perintäkiellot poistuvat, jonka seurauksena yhtiöllä on 8 päivää aikaa maksaa kymmenien miljoonien suuruiset velat ja laskut. Yhtiö ei näihin suorituksiin tällä hetkellä pysty, joten hallituksen velvollisuus olisi siinä tilanteessa hakea yhtiö konkurssiin.

”Koska ymmärtääkseni Front-yhtiöt eivät ole ilmoitusta tehneet, katson että Mashin velvollisuutena on ilmoittaa Frontin intressiristiriidasta saneerausasiaan liittyen.

Kuten on julkisuudessa aikaisemmin ilmennyt, Front-yhtiöillä on merkittävästi Mash Groupin viimesijaisia velkoja, jolloin he ovat muita vakuudettomia velkojia huonommassa asemassa saneerauksessa. Kyseisillä lainoilla ei ole äänioikeutta yrityssaneerauksessa ja niille maksetaan suorituksia vasta sen jälkeen, kun niihin nähden etuoikeutetuille lainoille on maksettu koko pääoma takaisin. Heillä on näin ollen selkeä intressiristiriita seniorivelkojien kanssa. Front Finance Oy on myös jättänyt yrityssaneeraushakemuksen 18.3.2020 epäonnistuttuaan vapaaehtoisissa saneerausneuvotteluissa, mikä kuvaa haastetta löytää vapaaehtoista ratkaisua velkojien kanssa. Hyvin erikoista on, että yhtä aikaa haetaan Front Financea yrityssaneeraukseen ja vastustetaan Mashin yrityssaneerausta.

Näen, että tässä tilanteessa sijoittajien etujen mukaan toimiminen on vähintään olennaisen sijoituksen mahdollisimman suuren tuoton mahdollistaminen, eli esimerkiksi sen asian arviointi voisiko saneeraus johtaa sijoittajille parempaan tulokseen kuin konkurssi”.

”Haluan vielä tässä korjata julkisuudessa esitetyn virheellisen tiedon siitä, että vapaaehtoisissa neuvotteluissa ongelma olisi ollut kuinka paljon saneerausvelkaa on ja millä ehdoilla sitä konvertoitaisiin Mashin osakkeiksi. Tämä ei ole ollut olennainen ongelma. Todellinen ongelma on ollut se, että velkojat ovat esittäneet sellaisia vaatimuksia, jotka ovat tehneet uuden rahoituksen hankkimisesta käytännössä mahdotonta. Rahoitusyhtiö tarvitsee uutta rahoitusta, joten se on olennaisin osa yhtiön liiketoiminnan elvyttämistä.” Lindfors toteaa.

”Marraskuussa 2019 Mashin juna suistui raiteilta yhden joukkovelkakirjalainan epäonnistuneen takaisinmaksun johdosta. Nyt ollaan yli 4 kuukautta kinasteltu siitä, selvitetäänkö tilanne strukturoidussa prosessissa ammattilaisten avulla kannattaako juna nostaa takaisin raiteilleen vai ei. Tämä on kallista ja täysin tarpeetonta, velkojat saavat saneerausprosessissa joka tapauksessa äänestää hyväksyvätkö he siellä laaditun saneerausohjelman vai eivät.” Lindfors päättää.Lisätiedot:
Tommi Lindfors
Founder & Chairman
+ 358 50 347 2868
tommi.lindfors@mash.com