Mash Group jätti saneeraus-hakemuksen – lisää puoltoja tarvitaan velkojilta

Tiedote09.12.2019 11:12

Hakemus

Mash Group Oyj on 5.12. jättänyt Helsingin käräjäoikeuteen hakemuksen yrityssaneerausmenettelyn aloittamiseksi. Yhtiö on viime päivinä neuvotellut hyvin aktiivisesti velkojiensa kanssa yhtiön menestyksen kannalta parhaista ratkaisuvaihtoehdoista, ja hakee lisäksi puoltoja yrityssaneerausmenettelylle. Mash Groupin hallituksen puheenjohtaja Tommi Lindforsin mukaan paras ratkaisu on löytää yhteistyössä velkojien, institutionaalisten velkafasiliteettirahoittajien ja välittömän likviditeetin toimittajien kesken yksimielinen sovinto, joka voidaan viedä yhtiökokouksen päätettäväksi.

Aiemmin annettu vaihtotarjous ei saanut velkojien suunnalta riittävää kannatusta. Vaihtotarjouksen tarkoituksena on ollut rahoitusrakenteen selkeä keventäminen ja haastavan likviditeettitilanteen parantaminen. Mainittu tilanne johtuu siitä, että yhtiö ei onnistunut uudelleenrahoittamaan haastavasta rahoitusmarkkinasta johtuen 14.11. erääntynyttä joukkovelkakirjalainaansa. Yhtiön hallitus ehdotti yhtiökokoukselle yrityssaneerauksesta päättämistä yhtiön normaalin toiminnan ja kasvun varmistamiseksi, mikäli velkojat eräännyttäisivät ennenaikaisesti saataviaan. Yhtiökokous päätti myös hyväksyä yrityssaneerauksen aloittamisen.

”Tehokkaamman yrityssaneerausmenettelyn aloittamiseksi tarvitaan vähintään 20% puolto velkojilta. Puoltoja on tullut sisään tasaiseen tahtiin, mutta niitä tarvitaan vielä lisää. Luotamme velkojien ymmärtävän, että tarvitaan lisäaikaa konkurssia paremman ratkaisun löytämiseksi. Uskon siksi velkojien tukevan tilanteen rauhoittavaa yrityssaneerausta. Yhtiön hallitus jatkaa neuvotteluja tilanteen ratkaisemiseksi itsenäisyyspäivän ja viikonlopun yli. ” Lindfors kertoo.

”Konserni on rahoittanut lainatoimintaa institutionaalisilla velkafasiliteeteilla. Näissä on vakuutena merkittävä osa konsernin kuluttajalainasaatavista. Konkurssitilanteessa nämä velkojat voivat kiihdyttää takaisinmaksua, jolloin 1-2 vuoden ajan käytännössä kaikki tuleva kassavirta menee heille. Yhtiö on vuosien ajan investoinut merkittävästi tietojärjestelmiin ja yhteistyösopimuksiin. Näiden ja muiden aineettomien investointien sekä tytäryhtiöiden arvo on hyvin pieni, mikäli konserni ei kykene jatkamaan toimintaansa. Näiden seikkojen johdosta konkurssitilanteessa vakuudettomat velkojat saisivat asianajotoimiston laatiman realisointitaseen mukaan takaisin n. 1-9 % sijoitetusta pääomasta, ja senkin arviolta kahden vuoden viiveellä. Yrityssaneerauksen todennäköisen lopputuloksen on jo lainkin puolesta oltava aina selkeästi tätä arviota parempi”

”Yhtiö on 29.11.2019 vastaanottanut yhdeltä velkojalta ensimmäisen konkurssiuhkaisen maksuvaatimuksen 7 päivän maksuajalla. Tästä johtuen yhtiö on joutunut hakeutumaan yrityssaneeraukseen konkurssin välttämiseksi ja kaikkien velkojien aseman suojaamiseksi. Tarvitsemme lisäksi toiminnan jatkamiseen merkittävän määrän välitöntä likviditeettiä. Yrityssaneeraus mahdollistaa nykyisiä velkojia turvatummassa asemassa olevan ”Super Senior” -velan käyttämisen yrityksen likviditeetin varmistamiseksi. Siitä on jo tullut sijoittajien taholta kiinnostusta.”, Lindfors päättää.

”Olemme hakeneet parasta ratkaisua kaikille osapuolille jo useamman viikon ajan. Toivomme vakuudettomien velkojien viimeistään nyt heräävän siihen, että yrityssaneeraus tai sopimus on velkojan kannalta merkittävästi parempi ratkaisu kuin konkurssi. Pitää muistaa, että varsinainen liiketoiminta on ennen rahoituskuluja ollut hyvinkin kannattavaa. Toiminnan jatkaminen omistajuuden kautta olisi vakuudettomille velkojille ylivoimaisesti paras ratkaisu. Tätä tukevat myös suuret velkafasiliteettivelkojat, vaikka heillä ei ole konkurssitilanteessa juurikaan menetettävää. He näyttävät ymmärtävän liiketoiminnan arvon ja mahdollisuudet.”