Mash selvittää vaihtoehtoja saatuaan kielteisen päätöksen saneeraushakemukseen

Tiedote14.04.2020 08:11

Saneeraus

Helsingin käräjäoikeus hylkäsi päätöksellään 7.4.2020 Mash Group Oyj hakemuksen yrityssaneerausmenettelyyn.

Tilanne on hankala, sillä kourallinen velkojia on aktiivisesti päättänyt vastustaa yhtiön saneeraukseen hakeutumista tietoisina siitä, että arvioitu palautusaste vakuudettomille ja viimesijaisille veloille konkurssissa on todennäköisesti nolla.

Yli sata läheistahoihin kuulumatonta velkojaa, edustaen veloista noin 30 miljoonaa euroa, puoleestaan puolsivat saneerauksen aloittamista. Samaa toivovat myös Mashin suurimmat yhteistyö- ja institutionaaliset kumppanit, hallitus sekä luonnollisesti työntekijät. Lisäksi alle puolet velkojista ei ole ilmoittanut Mashille kantaansa saneerausasiassa.

Mashin hallituksen näkemys on ollut, että ainoa tapa saada kaikkien velkojien etu parhaiten huomioitua on strukturoitu yrityssaneerausprosessi, jossa kaikki velkojat ovat edustettuina. Yrityssaneerauksen tarkoituksena on nimenomaan löytää konkurssia parempi vaihtoehto kaikkien velkojien kannalta.

Mash lähestyi heti käräjäoikeuden päätöksen jälkeen vastustaneita velkojia, tiedustellen vielä halukkuutta löytää konkurssia parempi ratkaisu. Kyseiset velkojat vastasivat nopeasti, etteivät nähneet syytä käydä keskusteluja ratkaisuvaihtoehdoista ja näkivät Mashin johdon velvollisuuden olevan konkurssihakemuksen jättämisen mahdollisimman pikaisesti.

Yhtiön hallitus arvioi parhaillaan vaihtoehtoja yhdessä neuvonantajiensa kanssa ja antaa lisätietoa aiheesta pääsiäisen jälkeen.

Lisätiedot:
press@mash.com
investor@mash.com