Lakimuutokset ovat vahvistaneet Mashin markkina-asemaa

Tiedote13.09.2019 02:52

Lakimuutokset-ovat-vahvistaneet-Mashin-markkina-asemaa

Kuluttajaluottoja koskeva lakimuutos on johtanut Mashilla kasvavaan kysyntään, kun moni toimija lopettaa toimintansa. Yhtiö näkee merkittäviä positiivisia vaikutuksia, kun yhä parempia asiakkaita on tarjolla entistä enemmän, halvemmalla ja he hakevat suurempaa luottoa. Tähän kasvaneeseen kysyntään Mash vastaa laajentamalla rahoituspohjaa yhteensä 100 miljoonan euron uusien joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuilla.

Kuluttajaluottoja koskeva laki kuluttajasuojalain muuttamisesta (596/2019) (sisältäen mm. korko- ja kulukatot) astui voimaan 1.9.2019. Ensimmäiset vaikutukset näkyvät jo Mash Group Oyj:n hallituksen puheenjohtajan Tommi Lindforsin mukaan: ”Tehokkaaseen asiakashankintaan ja luotonmyöntämiseen keskittyvän fintech-konserni Mashin osalta vaikutukset ovat olleet myönteisiä. Mash on aina edustanut sääntelymyönteistä linjaa. Esim. Ruotsissa olemme paikallisen finanssivalvonnan alaisia. Suomalaisten asiakkaidemme näkökulmasta muutokset ovat olleet vähäisiä, erityisesti maksa laskulla -palveluiden osalta. Lainatoiminta Suomessa on nykyään vain osa konsernin palvelutarjontaa.”

Mash toivottaa lakimuutoksen tervetulleeksi. Se on tuonut asiakkaille pysyvästi alentuneet kuluttajaluottojen hinnat. Mash Group Oyj:n toimitusjohtaja Gaëtan Van Wynsberghen mukaan alentuneet hinnat ovat selvästi lisänneet kuluttajaluottojen kysyntää. ”Tämä ei varmaan ollut lainsäätäjien tarkoituksena. Halvempaa tuotetta haetaan enemmän ja asiakkaalla on varaa suuremman lainan takaisinmaksuun, jolloin kysyntää on entistä suuremmille lainoille. Pienen vähemmistön osalta vaikutus on toinen. Korkokaton takia korkeamman luottoriskin asiakkaat voivat jäädä kokonaan ilman rahoitusta, kun luotosta saatava tuotto ei vastaa riskiarviota.”

”Aiempi laki oli valvonnan ja sanktioiden osalta puutteellinen, mikä rajoitti sen vaikutusta”, Van Wynsberghe jatkaa. ”Uusi laki on seurauksien osalta paljon selkeämpi. Tämä on siivonnut markkinoita tehokkaasti. Moni korkeaa korkoa veloittanut ja suurella rahalla mainostava lainanantaja on lopettanut toimintansa. Kysyntä on keskittynyt edullisempaa rahoitusta tarjoaville yhtiöille – kuten Mashille – jolle lakimuutoksella on hyvin positiivisia vaikutuksia. Näemme jo kysynnässä merkittävää kasvua tämän johdosta. Luottamuksen koko alaa ja jäljellä olevia luotonantajia kohtaan odotetaan myös kasvavan, kun villeimmät tarjoajat ovat kadonneet.”

Van Wynsberghen mukaan ”Mash on ollut asiakkaalle hyvin edullinen jo useamman vuoden ajan. Tehokkaaseen täysin automatisoituun lainanantoon sekä markkinan yleistä tasoa selvästi tiukempiin luottokriteereihin perustuva hinnoittelu on ollut jo aiemmin markkinoiden edullisimpien joukossa, eikä lakimuutos ei näin ole edellyttänyt Mashilta suurempia toimenpiteitä. Tuotevalikoimaa ja hinnastoa on toki säädetty jonkin verran. Esimerkiksi korkokatto on vaikuttanut vain alle 10 prosenttiin Mashin asiakkaista. Näiden korkeamman riskin asiakkaiden osalta on lakimuutoksen myötä kiristetty luotonmyöntökriteerejä entisestään. Tämän odotetaan johtavan pidemmällä aikavälillä luottoriskien pienentymiseen”

”Asiakashankintakulut ovat myös laskussa, kun korkean hinnan lainanantajat, joiden toimintaperiaatteena on ollut aggressiivinen mainostaminen, ovat yleisesti lopettaneet toimintansa. Koska luotonantajia on vähemmän, kasvanut kysyntä keskittyy jäljellä oleviin yhtiöihin. Kysyntä on kasvanut Mashin osalta merkittävästi. Mash voi nyt valikoida asiakkaansa vielä entistä tarkemmin, mikä osaltaan alentaa luottoriskejä. Alemmilla asiakashankintakuluilla on merkittävä positiivinen vaikutus Mashin osalta.”

Yleisen kysynnän kasvun lisäksi myös yhä suurempien lainojen kysyntä on kasvanut, mikä lisää rahoitustarvetta entisestään. Konserni vahvisti omaa pääomaa 25 miljoonalla eurolla kesäkuussa ja on hankkinut vuoden 2018 alusta yhteensä yli 60 miljoonaa euroa lisää omaa pääomaa. Tällä on varmistettu vahva tase lisärahoituksen pohjaksi. Vahva tase helpottaa vieraan pääoman hankkimista Mashin kasvun rahoittamiseksi. hallituksen puheenjohtaja Lindforsin mukaan yhtiö laskee liikkeelle kaksi uutta 50 miljoonan euron suuruista joukkovelkakirjalainaa olemassa olevan rahoituksen lisäksi. ”Odotamme kasvua erityisesti maksa laskulla -kanavien kautta, ja teemme yhteistyötä partnerien ja kauppiaiden kanssa asiakaskonversion kasvattamiseksi maksupääteratkaisullamme partneriverkostossa. Tämä tarkoittaa, että voimme myöntää luottoa alhaisella asiakashankintakululla yhä nopeampaan tahtiin, mikä edellyttää myös rahoituspohjan samanaikaista kasvua. Mash Groupin merkittävästi vahvistunut tase auttaa edullisemman lisärahoituksen saamisessa, jotta voisimme kasvaa entistä nopeammin.”

Toimitusjohtaja Van Wynsberghe näkee, että vastaavia vaikutuksia on myös muilla markkinoilla, kuten Puolassa odotettavilla lakimuutoksilla, joiden odotetaan olevan Mashin ja muiden vastuullisten toimijoiden osalta myönteisiä. ”Avainmarkkinoilla tapahtuneet sääntelymuutokset ovat jo osoittaneet, että toimintamallimme on kohdallaan. Olemme tietoisesti siirtyneet kohti parempaa asiakaslaatua ja hyvälaatuiseen luottosalkkuun perustuvaa kestävää liiketoimintamallia. Tästä syystä olemme tänä päivänä suurimmalta osin suojassa Suomen sääntelymuutoksien vaikutuksilta ja valmiina hyötymään niistä syntyvistä mahdollisuuksista. Tällä hetkellä kysyntä tuotteitamme kohtaan on suurempi kuin koskaan aiemmin, ja teemme hartiavoimin töitä laajemman rahoituspohjan varmistamiseksi vastaamaan kasvaneeseen kysyntään. Voimme tällä valita asiakkaamme vapaasti. Strateginen asemamme on erittäin hyvä. ”

Tietoa Mashista

Mash on ollut fintech-innovaatioiden etulinjassa jo vuodesta 2007. Hyödynnämme kehittyneitä algoritmejamme, koneoppimista ja automatisoitua alustaamme toimittaaksemme huippuluokan maksuratkaisuja sadoilletuhansille asiakkaille joka päivä. Rakennamme tulevaisuutta, jossa teknologia auttaa meitä jokaista, tehden maksamisesta sujuvaa ja joustavaa. Mash on yksi FinTech50 listatuista yrityksistä.

mash.com | press@mash.com | investor@mash.com | @MashComOfficial

Lisätiedot:
Jonas Lindholm
Mash Group Oyj
Tel +358 10 217 1003

investor@mash.com
press@mash.com